+48 602 280 400 zbigniew.ulatowski@wp.pl

Doppler żył kończyn dolnych Kraków

Ultrasonografia dopplerowska / doppler żył kończyn dolnych jest metodą diagnostyczną chorób układu krążenia.

Pozwala na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach, wykorzystując efekt Dopplera czyli zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od przemieszczających się krwinek czerwonych w świetle badanych naczyń.

Celem badania usg żył kończyn dolnych jest rozpoznanie / wykluczenie

 • zakrzepicy
 • niewydolności zastawkowej
 • oraz podczas zabiegów leczenia żylaków
 • kontrola śródoperacyjna przebiegu laserowego usuwania żylaków
 • kontrola przemieszczania się spienionego aetoxksysclerolu w przebiegu skleroterapii piankowej żylaków

Badanie dopplera Kraków

Badanie dopplera – badanie ultrasonograficzne jest wykonywane według zalecenia dotyczącego wykonywania ultrasonograficznego badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowe i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego .

Opis badania zawiera:

1. Ocenę układu głębokiego żył kończyn dolnych

 • morfologię i funkcję żył,
 • obecność skrzeplin / umiejscowienie, stopień wypełnienia naczynia / lub brak zakrzepów w świetle naczyń żylnych
 • obecność refluksu – niewydolności zastawkowej

2. Ocenę układu powierzchownego żył kończyn dolnych

 • wydolność / niewydolność ujść żył odpiszczelowych i odstrzałkowych
 • średnicę niewydolnych pni żylnych
 • lokalizację refluksu z zaznaczeniem obecności żylakowato zmienionych odcinków żył
 • obecność lub nieobecność świeżej zakrzepicy – umiejscowienie
 • obecność lub nieobecność przebytej zakrzepicy i jej umiejscowienie .
N

Specjalistyczne konsultacje

N

Diagnostyka

N

Kompleksowe leczenie